קטגוריה: זכויות

קבלת טיפולים ייחודיים, IVIG

אני כבר נתקלתי בחולים, אני חושב.., מכל הקופות שקיבלו את ה IVIG, מאוחדת, מכבי, לאומית ובכללית.
בגדול הגישה שעובדת (לא ללא קושי):

הוצאת טופס 29 ג – עדיף לטפל בזה דרך בית החולים, כתיבת מכתב מרופא עור בכיר – עדיף מנהל מחלקה, לקופה שמסביר את החשיבות בטיפול ואת העובדה שטיפולים אחרים נוסו כבר.

לעיתים כאן זה מספיק – לעיתים צריך מאבק – מי שמתעקש מקבל !!!

תודה לגלעד (חולה פמפיגוס).

מודעות פרסומת

זכויות ונכות – קישורים

האם גם אתם זכאים לפטור רפואי ממס הכנסה? 

http://www.motke.co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=1036

נכות בביטוח לאומי

קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%.

http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx

אתר משרד הבריאות

http://www.health.gov.il

בקשת פטור ממס בשל נכות רפואית, מאתר רו"ח יוסי גסנר:

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

נכות וזכויות אחרות, המלצות חולים

חברים, לגבי נכות צריך להבדיל בין 2 סוגי נכות, נכות רפואית ונכות כללית.
כל עוד המחלה פעילה ואתם מטופלים בסטרואידים ו/או כדורים כימוטרפים כמו אימורן, סלספט, ציטוקסן וכו'. אנחנו זכאים לנכות רפואית בשיעור של 100% – וזה אומר 100% פטור ממס הכנסה. כן, אני חוזר לא משלמים מס הכנסה. והפטור תופס מרגע איבחון המחלה, על פי המסמכים הרפואיים. לכן למי שעובד ומשלם מס – חשוב מיד ללכת ולמלא את הטפסים לנכות רפואית. הוועדה היא הוועדה בביטוח הלאומי ואת הטפסים מגישים למס הכנסה. אני קיבלתי סכומים גבוהים מאוד חזרה וזה נקודת אור במחלה המקוללת הזו. לגבי נכות כללית, הדבר קשור באובדן יכולת עבודה ועל פי אחוז הנכות נקבעת קיצבה, זה כבר כל מקרה לגופו. תודה לגלעד(חולה פמפיגוס) .

עוד הבהרה בעיניין: בביטוח הלאומי ישנו מדור הניקרא נכות כללית. ישנה ועדה שקובעת אחוזי נכות רפואיים. בפמפיגוס פעיל כלומר שלפוחיות ותרופות מרובות זה 100% ברמיסיה זה 50%. שימו-לב לכך ודרשו את המגיע. אחרי שניקבעו אחוזי הנכות מופנים לעובדת סוציאלית שאמורה להחליט על אחוזי אי כושר. על פי אחוזי האי כושר נקבעת בעצם הקיצבה החודשית(לא חייבים לקבל אי כושר). זה לגבי הביטוח הלאומי.

דבר נוסף חשוב מאוד זה עיניין מס-ההכנסה. כדי לקבל פטור ממס חייבים לפחות 90% נכות. אין קשר לאחוזי הנכות שניקבעו בביטוח הלאומי. אומנם הועדה של מס הכנסה יושבת פיזית במוסד לביטוח לאומי, אך יכולה לקבוע אחוזי נכות אחרים לגמרי. את הבקשה יש להפנות למשרדי מס הכנסה ולהמתין לזימון לועדה. בהצלחה.
לי למשל יש 75% נכות כללית, 65% אי-כושר כי אני עובדת בחלקיות משרה ו100% במס הכנסה.

אחוזי הנכות נקבעים על פי רמת המחלה: כלומר מחלה פעילה שזה שלפוחיות ומינונים גבוהים של תרופות ואישפוזים או טיפולים נילווים, אז הזכאות היא ל-100% נכות או מחלה ברמיסיה שזה ללא שלפוחיות ומינון נמוך ביותר של תרופות בלי אישפוזים וכו'. כדי לקבל פטור ממס ניגשים לקחת טפסים ממשרדי מס הכנסה. יש לציין שגם אם היום אתה ברמיסיה אבל בעבר היו תקופות שלא אפשר להגיש בקשה על אותן תקופות צריך רק מסמכים נכונים. אז בהצלחה לכולם ובריאות מעל לכל. תודה ללאה ש.ש(חולת פמפיגוס).

קיצבת הנכות המוענקת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ניתנת בהסתמך על אחוזי הנכות התפקודית(דרגת אי-הכושר) שנקבעו בוועדה הרפואית. דרגת אי-הכושר מסתמכת על מספר דברים ובהם, בין היתר:

שיעור אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו באותה הוועדה הרפואית + המלצה של עובדת השיקום מטעם המל"ל. לפיכך, יש להבדיל בין הנכות הרפואית לבין הנכות התפקודית (דרגת אי-הכושר), שכן, קיימת האפשרות, שלמרות קיומה של נכות רפואית, לא תינתן דרגת אי-כושר, ולפיכך, תישלל מהחולה הקיצבה.

אודות הנכות הרפואית: ניתן למצוא בחוק התייחסות ספיציפית לגבי מחלת הפמפיגוס באשר לגובה אחוזי הנכות הרפואית הנגרמים כתוצאה ממנה, ראה: סעיף 89 לפרק 9 בתוספת הנילוות לתקנות הביטוח לאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956, שם נקבע באופן מפורש, כי טווח אחוזי הנכות הרפואית בשל מחלה זו, הינו: החל מ- 50% במצב של רמיסיה ועד 100% במצב של אשפוז.
דהיינו, יודגש, כי אפילו חולה המצוי בשלב של רמיסיה, ללא כל אשפוזים ו/או תרופות ("בריא", אם אפשר לומר כך..), זכאי לפי החוק, למינימום של 50% נכות רפואית. אולם, המל"ל עשוי לקבוע שבמצב זה האדם כשיר לעבוד ולכן אין להעניק לו דרגת אי-כושר, ולפיכך הקצבה תישלל ממנו (למרות שהינו בעל 50% נכות רפואית). יחד עם-זאת, יש לזכור תמיד, שכל מקרה נבחן לגופו, ושנסיבות שונות בין מקרה למקרה עשויות להביא לתוצאות שונות.

לגבי ההבדלים שבין 50% – 100% נכות רפואית: 100% מוענקים כאמור למי שמצוי בשלב של אשפוזים תכופים. 75% ומעלה, מוענקים למי שאינו מצוי באשפוזים אך המחלה עדיין פעילה והוא מצוי תחת טיפול תרופתי משמעותי. 50% מוענקים כאמור בגין המחלה עצמה (מצב של רמיסיה), אולם, לשים-לב, כי ניתן לקבל אף יותר מ-50% וזאת כאשר נילווים למחלה תחלואות נוספות (כגון: השמנת יתר בשל הסטרואידים המזכה ב-10% וכו'). בעניין זה, יצויין, כי החישוב הכולל של האחוזים אינו נעשה על-פי נוסחה אריתמטית פשוטה של: (60%=10+50%), אלא, ה-50% מהווים את הבסיס לחישוב, ויתר האחוזים מחושבים מתוך השארית. כך למשל: קיבל אדם מסוים אחוזים שונים, כדלקמן: 50%, 10%, 10%. הרי שכלל נכותו הרפואית תשוכלל באופן הבא: 50% + 10% מתוך 50% הנותרים (5%) + 10% מתוך 45% הנותרים (4.5%). סך הכל ייקבעו לו: 59.5% נכות רפואית (ולא 70%!).
יצוין, כי לבעלי 75% נכות רפואית מוענקת בד"כ דרגת אי-כושר ועל-כן גם הם זכאים לקיצבת נכות. לפיכך, אין הבדל רב למעשה מבחינת המל"ל בין 75% לבין 100%. יתכן, שההבדל בניהם נועד אולי לצורכי מס-הכנסה, שכן, לפי סעיף 9(5) לפקודת מס-הכנסה נוסח חדש, הרי שהפטור ממס–הכנסה יינתן לנכה שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית, כדלקמן: 100% או לפחות 90% מחמת שלקה באברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים (שיטת האחוז הפוחת).

אודות דרגת אי-הכושר: כאמור לעיל, דרגה זו נקבעת על יסוד מספר גורמים, ובהם בין היתר: גובה הנכוה רפואית והמלצתה של עובדת השיקום של המל"ל. תנאי מקדמי לקביעת דרגת אי-כושר הוא לפחות 60% נכות רפואית או 40% לפחות אם אחד הליקויים הוא בשיעור של 25% או יותר, או 50% לעקרת-בית נכה.

אודות קצבת הנכות: התנאי לקבלת הקצבה הוא קבלת דרגת אי-כושר של לפחות 60%(הן לנכה והן לעקרת-בית). שיעור הקצבה נקבע לפי שיעור דרגת אי-הכושר(למעט, בדרגה של 75% המזכה בקצבה מלאה של 100%). תודה לאחת(חולת פמפיגוס).